Board Membership

Honorary Member

Akihiro Inatomi

Masamaru Inaba

Yuichi Ohashi

Atsushi Kanai

Shigeru Kinoshita

Yuji Kodama

Mototsugu Saishin

Mitsuru Sawa

Yoshikazu Shimomura

Kazuo Tsubota

Takashi Tokoro

Teruo Nishida

Takashi Hamano

Reizo Manabe

Executive Board Members and Auditors

President

Akira Murakami (Juntendo University)

Executive Director

Motohiro Itoi (Dougenzaka Itoi Eye Clinic)

Shizuka Koh (Osaka University)

Chie Sotozono (Kyoto Prefectural University of Medicine)

Kohji Nishida(Osaka University)

Yuichi Hori (Toho University Medical Center Omori Hospital)

Naoyuki Maeda (Kozaki Eye Clinic)

Masakazu Yamada (Kyorin University)

Board Members

Kazushige Sado (Sado Eye Clinic)

Atsushi Shiraishi(Ehime University)

Hiroshi Toshida (Juntendo University・Shizuoka Hospital)

Hisayo Higashihara (Higashihara Clinic)

Takahiro Hiraoka (University of Tsukuba)

Yuko Miyamoto (Aiai Eye Clinic)

Kenichi Yoshino (Yoshino Eye Clinic)

Division of Roles

General affairs

:

Motohiro Itoi

 

Assistant

:

Takahiro Hiraoka

Academic affairs

:

Masakazu Yamada

 

Assistant

:

Kenichi Yoshino

Health efforts

:

Naoyuki Maeda

 

Assistant

:

Hiroshi Toshida

Editorial board

:

Shizuka Koh

 

Assistant

:

Yuko Miyamoto

Accountant

:

Chie Sotozono

 

Assistant

:

Atsushi Shiraishi

Public relations

:

Yuichi Hori

 

Assistant

:

Kazushige Sado

External affairs

:

Kohji Nishida

 

Assistant

:

Hisayo Higashihara

Auditor

Masayoshi Kajita (Kajita Eye Clinic)
Kiyoshi Watanabe (Watanabe Eye Clinic)

Number of Members

1,051